Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 1. ALGEMEEN
  1.1
  Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing wanneer je als consument, bedrijf of instelling (klant) een bestelling plaatst op de website www.metalen-letters.nl. Het domein is onderdeel van Kunst van Staal (moederorganisatie). Er wordt een overeenkomst gesloten tussen de klant en Kunst van Staal. Alle contactgegevens, evenals aanvullende informatie over Kunst van Staal staan op deze website vermeld. De voorwaarden zijn van toepassing zodra er een bestelling wordt geplaatst in onze webshop.
  1.2
  Kunst van Staal behoudt zich het recht voor om in bepaalde gevallen je bestelling te weigeren of te wijzigen (bijvoorbeeld wanneer de klant onjuiste persoonsgegevens verstrekt en/of betalingsproblemen heeft).
  1.3
  Kunst van Staal kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuiste informatie met betrekking tot het op voorraad zijn van producten, schrijffouten, publicatie van onjuiste afbeeldingen, fouten in de product-beschrijving of technische specificatie, onjuiste prijzen en prijsaanpassingen. Kunst van Staal heeft het recht om een dergelijke fout te herstellen en om de informatie op elk gewenst moment te wijzigen of te actualiseren. Mocht een klant een artikel hebben besteld waarvoor een onjuiste prijs staat aangegeven, zal Kunst van Staal de klant uiteraard informeren en afwachten of de klant de prijswijziging accepteert. Hierna zal de order verder worden afgehandeld. Alle afbeeldingen op de website dienen uitsluitend ter illustratie. Er is geen garantie dat dergelijke illustraties een exacte weergave zijn van het product. Kunst van Staal is niet aansprakelijk voor informatie op de website die afkomstig is van een derde partij.
  1.4
  De website en alle inhoud op deze website is eigendom van Kunst van Staal. De informatie wordt beschermd door intellectuele-eigendomsrechten en handelswetgevingen. Dit houdt in dat het niet is toegestaan om merken, handelsnamen, productnamen, afbeeldingen en grafische voorstellingen, ontwerp, lay-out alsook informatie met betrekking tot producten, diensten en overige inhoud, te kopiëren of te gebruiken zonder schriftelijke toestemming van Kunst van Staal.
 2. OVEREENKOMST EN BESTELLING
  2.1
  De klant kan uitsluitend een aankoop doen via de webshop als de algemene voorwaarden worden geaccepteerd. Door deze voorwaarden te accepteren bevestigt de klant dat ze kennis heeft genomen van de informatie.
  2.2
  Er is pas sprake van een koopovereenkomst wanneer Kunst van Staal de bestelling heeft bevestigd (per email). We raden je aan deze bevestiging te bewaren voor het geval je contact met Kunst van Staal wilt opnemen. Je kunt je bestelling herroepen totdat deze is bevestigd! Bij herroeping van een bestelling zal Kunst van Staal de bestelling terugbetalen binnen 10 werkdagen.
 3. KLANTGEGEVENS
  3.1
  Wanneer je als klant een account aanmaakt en een bestelling plaatst, wordt er gevraagd om bepaalde persoonsgegevens te verstrekken. De klant is zelf verantwoordelijk voor onjuist opgegeven informatie. In het privacybeleid van Kunst van Staal staat beschreven hoe we omgaan met persoonsgegevens van de klant.
  3.2
  Wij adviseren de klant de inloggegevens van je account niet bekend te maken aan derden. Indien je vermoedt dat een derde toegang heeft je gebruikersnaam en/of je wachtwoord adviseren we direct contact op te nemen met Kunst van Staal. Wanneer dergelijke informatie niet wordt gemeld, blijft de klant verantwoordelijk voor alle aankopen die onder zijn/haar inloggegevens worden gedaan.
  3.3
  Wanneer Kunst van Staal vermoedt dat de klant zijn/haar gebruikersaccount en/of inloggegevens misbruikt, heeft Kunst van Staal het recht om het account te blokkeren.
 4. PRIJZEN, KOSTEN EN BETALING
  4.1
  Voor bestellingen op de website gelden de prijzen zoals op de website staan vermeld. Prijzen worden vermeld in euro’s en zijn inclusief btw. Voor bestellingen onder de 75 euro betaal je 4,95 aan verzendkosten. Voor bestellingen boven de 75 euro rekenen wij geen verzendkosten (Nederland & België).
  4.2
  Op de website wordt de klant geïnformeerd hoe er betaald kan worden. Bij betaling achteraf kan Kunst van Staal onderzoek doen naar het kredietverleden van de klant. Kunst van Staal heeft het recht om de betaalmethode die de klant ten tijde van de aankoop selecteerde, te wijzigen indien die methode om welke reden dan ook, niet werkt.
 5. PROMOTIES EN AANBIEDINGEN
  Kunst van Staal kan promoties aanbieden. Kunst van Staal behoudt zich het recht voor dergelijke promoties op ieder gewenst moment te herroepen. Bij beëindiging of herroeping van een promotie gelden deze voorwaarden zonder wijzigingen. Aanbiedingen (bijvoorbeeld via Facebook of Instagram) van specifieke artikelen zijn geldig voor een bepaalde periode en zolang de voorraad strekt.
 6. LEVERING EN BEZORGING
  6.1
  Uw bestelling wordt normaal gesproken geleverd binnen het aantal dagen welke vermeld staan op de website. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
  6.2
  In het geval de levertermijn afwijkt en de levering meer dan 30 werkdagen duurt (en dit niet te wijten is aan de klant) heeft de klant het recht de aankoop te annuleren.
 7. HERROEPINGSRECHT
  7.1
  Op alle maatwerk-aankopen via de website is geen herroepingsrecht van toepassing. Maatwerk-wanddecoraties (letters of teksten) zijn speciaal ontworpen en geproduceerd voor de klant.
 8. GARANTIE EN KLACHTEN
  8.1
  Op de producten van Kunst van Staal is een garantie van toepassing. Garanties gelden uitsluitend voor originele fabricagefouten. De orderbevestiging geldt als garantiebewijs. Er geldt geen garantie op producten die zijn beschadigd ten tijde van het monteren.
  8.2
  Indien je aanspraak wil maken op de product-garantie, dien je Kunst van Staal te informeren via het contactformulier.
  Klachten die worden gemeld binnen 3 werkdagen na het ontdekken van het defect worden altijd beschouwd als op tijd ingediend.
  8.3
  In het geval een artikel moet worden geretourneerd naar de firma, zal Kunst van Staal deze kosten vergoeden. Kunst van Staal behoudt zich het recht voor een klacht af te wijzen indien blijkt dat het product niet defect is overeenkomstig de geldende wet handhaving consumentenbescherming.
 9. KOPPELINGEN
  Kunst van Staal kan linken naar andere websites, waarop wij geen controle uitoefenen. Kunst van Staal is niet verantwoordelijk voor de bescherming of de privacy van persoonsgegevens die de klant via andere websites aanlevert.
  Je dient altijd voorzichtig te zijn en de adviezen omtrent het gebruik van persoonsgegevens op de desbetreffende website te lezen.
 10. OVERMACHT 
  Kunst van Staal is niet verantwoordelijk voor vertragingen veroorzaakt door omstandigheden waar we geen invloed op hebben. Bv. arbeidsconflicten, oorlog, extreme weersomstandigheden, brand, blikseminslag, terroristische aanslagen, gewijzigde overheidsmaatregelen, technische problemen, fouten in elektrische, telecom- of dataverbindingen of andere communicatieve verbindingen. Evenals storingen of vertragingen van diensten van toeleveranciers als gevolg van omstandigheden zoals hierboven vermeld.  Deze omstandigheden resulteren in vrijstelling van aansprakelijkheid en maatregelen. In het geval een dergelijke situatie zich voordoet, zal Kunst van Staal de klant hierover informeren, zowel aan het begin als aan het eind van de desbetreffende situatie.  In het geval dat de omstandigheden langer dan twee maanden aanhouden, heeft zowel de klant als Kunst van Staal het recht om de aankoop met onmiddellijke ingang te annuleren.
 11. WIJZIGINGEN IN DE VOORWAARDEN
  Kunst van Staal behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden op ieder gewenst moment te wijzigen. Alle wijzigingen in de voorwaarden zullen op de website worden gepubliceerd. Gewijzigde voorwaarden zijn geldig vanaf het moment waarop de klant de voorwaarden heeft geaccepteerd.
 12. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN
  12.1
  Geschillen moeten allereerst worden opgelost door contact op te nemen met Kunst van Staal via het contactformulier op www.metalen-letters.nl.
  12.2
  Als het geschil niet kan worden opgelost met Kunst van Staal, kan de klant rechtstreeks een klacht indienen op het platform voor bemiddeling bij geschillen van de Europese Commissie.
  Wanneer de klant een klacht indient bij dit platform, zal de zaak automatisch naar het juiste geschillencommissie worden doorgestuurd. Dit orgaan neemt vervolgens contact met ons op en zal proberen het geschil op te lossen zonder tussenkomst van een rechter.
  13.3
  Geschillen ten aanzien van de interpretatie of toepassing van deze algemene voorwaarden zijn onderhevig aan en worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de Nederlandse wetgeving en zullen uitsluitend door de Nederlandse rechtbanken worden beslecht.